หน้าแรก | คุยกับเรา | นานาสาระเอามาฝาก | ฟาร์มโชว์ | ผลผลิตของฟาร์ม | cow boy สนทนา | ติดต่อเรา | แทนคุณแผ่นดิน | แผนที่ 
 
นานาสาระ นำมาแบ่งปันให้เพื่อน
 
การจัดการฟาร์ม
โรคและยารักษาโรค
อาหารสัตว์
รู้จักบราห์มัน
อื่นๆๆ
อาหารชาวฟาร์ม
การทำฟางปรุงแต่ง
การเลือกพันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน
รวมภาพบราห์มันชั้ยเยี่ยม
ยาที่ควรมีไว้ใช้ในฟาร์ม
 
 
 
 
 
 
 
การฝังฮอร์โมน
 
 
 
 
 
 
 
คอกและโรงเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตอนโค
ขั้นตอนการตอนโคด้วยวิธีหนีบไข่
การประเมินน้ำหนักโคโดยการใช้เทปวัดน้ำหนักโค
การใช้เทปวัดน้ำหนักโค แทนการชั่งน้ำหนักในรายที่ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก
การจัดการฟาร์มของผม
การจัดการฟาร์มเล้กๆของผม
การประเมินน้ำหนักโคโดยการใช้เทปวัดน้ำหนักโค
เมื่อเราไม่มีเครื่องชั่ง เทปวัดน้ำหนักโคนี่แหละประหยัดดีค่ะ
การศูนย์เขาโค
การศูนย์เขาโค เพื่อสะดวกในการจัดการ ฟาร์ม ไม่ว่าจะฉียาหรือวัคซีน ก็สะดวก ค่ะ
โภชนะที่ร่างการต้องการ ตาราง คุณค่าอาหาร
วัวสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าวัวอ้อวนแต่เป็นวัวที่มีโภชนาการครบถ้วนต่างหาก ดูตารางนี้ค่ะ